Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Brannsikring

Brannsikring

Publisert 08-11-2019

Borettslaget har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten i blokka. Dette består i varslingssystem, slokkeutstyr og informasjon om rømningsveier og oppmøteplass. 

 

Røykvarsler
I hver leilighet er det montert en røykvarsler fra borettslaget. Denne er plassert i gangen i hver leilighet, rett utenfor inngangen til soverommet. I tillegg er det røykvarslere i alle korridorer, trapper, kjeller og boder. Det blir foretatt bytte av batteri i røykvarslere etter behov, siden systemet overvåker hvor mange prosent hver røykvarlser har igjen.  

Røykvarsleren har også en sabotasjealarm i seg. Det vil si at vi i styret og Avarn vil få en melding dersom du forsøker å ta ned røykvarsleren. Vi vil da omgående ta kontakt med deg for å finne ut hva du holder på med. 

Dersom du selv ønsker å ha en røykvarsler på for eksempel soverommet er dette bare å kjøpe inn og henge opp. Dette må da være en helt vanlig røykvarsler som ikke er koblet til varslingssystemet i blokka. Her må du selv sørge for batteribytte. 

 

Varslingssystem
Alle røykvarslerne er trådløse til borettslaget. De er koblet sammen til to tavler som finnes ved trappeoppgangene i 1. etasje. Når en brannalarm utløses vil systemet sende en tekstmelding til styret, og en tekstmelding til Avarn. Vi i styret vil øyeblikkelig reagere med å sjekke dette ut ved å oppsøke leiligheten/ringe den som eier leiligheten. Avarn vil i tillegg ringe oss i styret etter en oppsatt varslingsliste, om vi ikke svare, så sender de ut en vekter. 

Varsling vil skje idet alarmen utløses, og det vil ikke være mulig å “glemme” at den har ringt. Vi må uansett sjekke ut, og resette anlegget ved utløst alarm. Det er derfor fint om du som beboer ringer oss så fort alarmen er utløst. (Du kan også selv få stoppet sirenen ved å oppsøke branntavle i 1 etasje og "kvittere alarm" på den).

Om det er tilstrekkelig med røyk i din leilighet ringer det i 4 minutter før sirener i trappeoppgangen også utløses. Varslere i korridor utløses eventuelt ikke før det kommer røyk i gangen og blir utløst av dette. Selv om røykvarsleren ringer i din leilighet, så vil det ikke begynne å ringe i noen av naboene sine leiligheter, ikke før det eventuelt kommer røyk inn til de også. 

 

Brannslukningsapparat
Alle leiligheter skal ha et skumapparat stående inne i leiligheten. Dette er det årlig egenkontroll på og blir skiftet ut hvert 5 år. 

 

Brannslange
Brannslange finnes midt i gangen i hver korridor. Om det er behov så er det bare å åpne skapet, åpne vannkran i skapet, ta slangen og trekk den til stedet du skal slukke brann. 
 

Evakuering
Ved en eventuell brann skal man prøve å ta seg ned det nærmeste trappeløpet. Dersom dette ikke er mulig skal man forsøke det andre trappeløpet. Hvis det viser seg at man er innestengt i leiligheten skal man gå ut på balkongen og vise tegn at man trenger hjelp. 

 

Branndører
Dørene mellom trappeløp og gang, og midt i gangene, er branndører som skal være lukket til enhver tid. Dersom disse står oppe vil brannsikkerheten i blokka reduseres. Det er en dørstopper som kan brukes ved flytting eller bæring av større ting for å holde dørene oppe. Disse skal kun brukes midlertidig. 

 

Brannkontroll
En gang i året gjennomfører styret en brannkontroll av hele blokka. Denne gjennomføres ved å sende ut et egenerklæringskjema som beboere svarer på. Norsk Brannvern sjekker fellesområdene og styret gjennomgår rapport på nivået av hver enkelt røykvarsler.  Styret bytter ut nødvendige batterier.
Egenerklæringskjema er grunnlaget for sikkerheten, men de beboere som ikke svarer på skjema blir fulgt opp med et fysisk besøk. Ev tilbakemeldinger på skjema vil bli rettet hos beboer. 

Brannsikring

Publisert 08-11-2019

Borettslaget har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten i blokka. Dette består i varslingssystem, slokkeutstyr og informasjon om rømningsveier og oppmøteplass. 

 

Røykvarsler
I hver leilighet er det montert en røykvarsler fra borettslaget. Denne er plassert i gangen i hver leilighet, rett utenfor inngangen til soverommet. I tillegg er det røykvarslere i alle korridorer, trapper, kjeller og boder. Det blir foretatt bytte av batteri i røykvarslere etter behov, siden systemet overvåker hvor mange prosent hver røykvarlser har igjen.  

Røykvarsleren har også en sabotasjealarm i seg. Det vil si at vi i styret og Avarn vil få en melding dersom du forsøker å ta ned røykvarsleren. Vi vil da omgående ta kontakt med deg for å finne ut hva du holder på med. 

Dersom du selv ønsker å ha en røykvarsler på for eksempel soverommet er dette bare å kjøpe inn og henge opp. Dette må da være en helt vanlig røykvarsler som ikke er koblet til varslingssystemet i blokka. Her må du selv sørge for batteribytte. 

 

Varslingssystem
Alle røykvarslerne er trådløse til borettslaget. De er koblet sammen til to tavler som finnes ved trappeoppgangene i 1. etasje. Når en brannalarm utløses vil systemet sende en tekstmelding til styret, og en tekstmelding til Avarn. Vi i styret vil øyeblikkelig reagere med å sjekke dette ut ved å oppsøke leiligheten/ringe den som eier leiligheten. Avarn vil i tillegg ringe oss i styret etter en oppsatt varslingsliste, om vi ikke svare, så sender de ut en vekter. 

Varsling vil skje idet alarmen utløses, og det vil ikke være mulig å “glemme” at den har ringt. Vi må uansett sjekke ut, og resette anlegget ved utløst alarm. Det er derfor fint om du som beboer ringer oss så fort alarmen er utløst. (Du kan også selv få stoppet sirenen ved å oppsøke branntavle i 1 etasje og "kvittere alarm" på den).

Om det er tilstrekkelig med røyk i din leilighet ringer det i 4 minutter før sirener i trappeoppgangen også utløses. Varslere i korridor utløses eventuelt ikke før det kommer røyk i gangen og blir utløst av dette. Selv om røykvarsleren ringer i din leilighet, så vil det ikke begynne å ringe i noen av naboene sine leiligheter, ikke før det eventuelt kommer røyk inn til de også. 

 

Brannslukningsapparat
Alle leiligheter skal ha et skumapparat stående inne i leiligheten. Dette er det årlig egenkontroll på og blir skiftet ut hvert 5 år. 

 

Brannslange
Brannslange finnes midt i gangen i hver korridor. Om det er behov så er det bare å åpne skapet, åpne vannkran i skapet, ta slangen og trekk den til stedet du skal slukke brann. 
 

Evakuering
Ved en eventuell brann skal man prøve å ta seg ned det nærmeste trappeløpet. Dersom dette ikke er mulig skal man forsøke det andre trappeløpet. Hvis det viser seg at man er innestengt i leiligheten skal man gå ut på balkongen og vise tegn at man trenger hjelp. 

 

Branndører
Dørene mellom trappeløp og gang, og midt i gangene, er branndører som skal være lukket til enhver tid. Dersom disse står oppe vil brannsikkerheten i blokka reduseres. Det er en dørstopper som kan brukes ved flytting eller bæring av større ting for å holde dørene oppe. Disse skal kun brukes midlertidig. 

 

Brannkontroll
En gang i året gjennomfører styret en brannkontroll av hele blokka. Denne gjennomføres ved å sende ut et egenerklæringskjema som beboere svarer på. Norsk Brannvern sjekker fellesområdene og styret gjennomgår rapport på nivået av hver enkelt røykvarsler.  Styret bytter ut nødvendige batterier.
Egenerklæringskjema er grunnlaget for sikkerheten, men de beboere som ikke svarer på skjema blir fulgt opp med et fysisk besøk. Ev tilbakemeldinger på skjema vil bli rettet hos beboer. 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Tollbugata 34
3044 Drammen