Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Søknader

Søknadsskjema om utleie av andelsleilighet

Publisert 26-02-2020

Søknad om utleie
Søknad om utleie skal fylles ut etter fastlagt skjema vedlagt her og sendes inn til styret. Henvendelser per e-post vil ikke behandles før formelt søknadsskjema er sendt inn. 

Hovedregelen etter borettslagslova er at andelseier må oppfylle bodtidskravet for å kunne drive med langtidsutleie etter § 5-5. Dersom andelseier ikke oppfyller vilkårene i § 5-5 kan andelseier likevel leie ut dersom det foreligger særlige tungtveiende grunner jf. § 5-6. 

Etter borettslagslova § 5-8 tredje ledd plikter andelseier å gi styret nødvendig kontaktinformasjon for at Styret kan få tak i andelseier så lenge utleieforholdet pågår. 

Nye regler om kortidsutleie
Fra 1. januar 2020 kan en andelseier leie ut boligen sin i inntil 30 dager i året uten å spørre styret, jf. § 5-4 nytt andre punktum. Dette innebærer en oppmykning av de ellers noe strenge reglene om utleie i borettslag. Andelseieren behøver ikke å måtte søke om samtykke fra styret for å drive med slik korttidsutleie. 

Ved kortidsutleie gjelder fortsatt andelseiers plikter etter den til enhver tid gjeldende borettslagslova, vedtektene og regler fastsatt i hus- og gårdsreglementet. Andelseier plikter å sørge for at leietaker er kjent med og etterlever reglene selv under kortidsutleie. Dette er viktig av hensyn til det ytre miljø og av hensyn til øvrige beboere. 

Behandling av personopplysninger
Styret behandler personopplysninger om deg i og leietaker tråd med personvernerklæringen på våre hjemmesider, og i henhold til gjeldende regler i personvernforordningen og personopplysningsloven. 

Hovedregelen etter borettslagslova er at andelseier må oppfylle bodtidskravet for å kunne drive med langtidsutleie etter § 5-5. Dersom andelseier ikke oppfyller vilkårene i § 5-5 kan andelseier likevel leie ut dersom det foreligger særlige tungtveiende grunner jf. § 5-6. I den forbindelse kan styret behandle personopplysninger om deg. 
 

Behandling av særlige kategorier personopplysninger (sensitive opplysninger) er som hovedregel forbudt, se personvernforordningen art 9 (1), med mindre det foreligger et lovlig grunnlag som er opplistet i art. 9(2). Skjema skal som hovedregel ikke inneholde særlige kategorier personopplysninger om for eksempel helse, sykdom, religion, legning etter personvernforordningen art.9(1), med mindre en av de særlige utleiegrunnene i borettslagslova § 5-6(1) gjør seg gjeldende og det gis et uttrykkelig samtykke fra andelseier eller leietaker etter art. 9 (2) bokstav a, se søknadens punkt 4d. 

Søknadsskjema om utleie av andelsleilighet

Publisert 26-02-2020

Søknad om utleie
Søknad om utleie skal fylles ut etter fastlagt skjema vedlagt her og sendes inn til styret. Henvendelser per e-post vil ikke behandles før formelt søknadsskjema er sendt inn. 

Hovedregelen etter borettslagslova er at andelseier må oppfylle bodtidskravet for å kunne drive med langtidsutleie etter § 5-5. Dersom andelseier ikke oppfyller vilkårene i § 5-5 kan andelseier likevel leie ut dersom det foreligger særlige tungtveiende grunner jf. § 5-6. 

Etter borettslagslova § 5-8 tredje ledd plikter andelseier å gi styret nødvendig kontaktinformasjon for at Styret kan få tak i andelseier så lenge utleieforholdet pågår. 

Nye regler om kortidsutleie
Fra 1. januar 2020 kan en andelseier leie ut boligen sin i inntil 30 dager i året uten å spørre styret, jf. § 5-4 nytt andre punktum. Dette innebærer en oppmykning av de ellers noe strenge reglene om utleie i borettslag. Andelseieren behøver ikke å måtte søke om samtykke fra styret for å drive med slik korttidsutleie. 

Ved kortidsutleie gjelder fortsatt andelseiers plikter etter den til enhver tid gjeldende borettslagslova, vedtektene og regler fastsatt i hus- og gårdsreglementet. Andelseier plikter å sørge for at leietaker er kjent med og etterlever reglene selv under kortidsutleie. Dette er viktig av hensyn til det ytre miljø og av hensyn til øvrige beboere. 

Behandling av personopplysninger
Styret behandler personopplysninger om deg i og leietaker tråd med personvernerklæringen på våre hjemmesider, og i henhold til gjeldende regler i personvernforordningen og personopplysningsloven. 

Hovedregelen etter borettslagslova er at andelseier må oppfylle bodtidskravet for å kunne drive med langtidsutleie etter § 5-5. Dersom andelseier ikke oppfyller vilkårene i § 5-5 kan andelseier likevel leie ut dersom det foreligger særlige tungtveiende grunner jf. § 5-6. I den forbindelse kan styret behandle personopplysninger om deg. 
 

Behandling av særlige kategorier personopplysninger (sensitive opplysninger) er som hovedregel forbudt, se personvernforordningen art 9 (1), med mindre det foreligger et lovlig grunnlag som er opplistet i art. 9(2). Skjema skal som hovedregel ikke inneholde særlige kategorier personopplysninger om for eksempel helse, sykdom, religion, legning etter personvernforordningen art.9(1), med mindre en av de særlige utleiegrunnene i borettslagslova § 5-6(1) gjør seg gjeldende og det gis et uttrykkelig samtykke fra andelseier eller leietaker etter art. 9 (2) bokstav a, se søknadens punkt 4d. 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Tollbugata 34
3044 Drammen